Prohledat tento blog

sobota 5. května 2012

Příběhy pacientů

Chemoterapie

Indikace 
dieseminace onemocnění , IV. kl.stádium ( neoadjuvantně III.kl.stadium)

Režimy
EP (etoposid, platina)
EI ( ifosfamid, etoposid)
Paclitaxel + CBDCA
CAP (cyclophospahamid. ciplatin,doxorubicin)


* při průkazu kumulace octreotidu - možnost užití somatostatinových analog


Odkazy


PubMed




Radioterapie

Poznámky


  • radiosenzitivní
  • dávky  50-60Gy
  • adjuvantně II,III,IVA
    • po nekompletní resekci
    • invaze do pouzdra, sousedná tukové tkáně a orgánů
  • adjuvantní RT  je snížen výskyt lokální recidivy o 10%, u nekompletně resekovaných může být ozářením dosaženo u 65% pacientů lokální kontroly nádorového růstu, přičemž pětileté přežití se zvýší na  40-50%

Thymoma: Benign Appearance, Malignant Potential

Thymoma: Benign Appearance, Malignant Potential

Thymic carcinomas: clinicopathologic study of 37 cases from a single institution | DocGuide

The Thymic Microenvironment and Its Role in Thymopoiesis (Photo credit: Wikipedia ) Thymic carcinomas: clinicopathologic study of 37 c...